Kanskje kjenner du deg ikke lenger som helten i barnas liv. Du ønsker å ha en nærhet til tenåringen din, en relasjon og en gjensidighet. Du ønsker å hjelpe, sette grenser og være et godt forbilde. Isteden kan du bli oppfattet som håpløs, masete eller en som ikke forstår!

Meld deg på kurs

To kvelder som vil gjøre en forskjell. Du vil oppdage at det er flere måter å få en bedre dialog på. Det er lettere å motivere, sette grenser og være en medspiller. Du står stødigere i valgene dine og bidrar til å skape det beste familieteamet!

I løpet av to kvelder vil du få kunnskap, tips og innspill på hvordan du kan ha en bedre dialog med tenåringen din. Forstå og bli forstått. Du opplever kanskje at søsken er forskjellige. Vi motiveres ulikt og har ulike styrker blant annet ut i fra hvilke personlighetstype vi er. Når du lærer mer om hva som kjennetegner disse blir dialogen lettere. Du vil få kunnskap om tenåringshjernens utviklingen, og bli bevisst hvordan du bygger selvfølelse. Du vil jobbe med verdiene dine og bli oppmerksom på hva som er viktig for deg i foreldrerollen. Ønsker du å lese om foreldres erfaringer fra kurset kan du sjekke artikkelen i Budstikka her.

Ofte trenger vi bare å stoppe opp litt, bli bevisst hva vi gjør og hvor det butter.

Tiden som tenåringsforeldre kan være en prøvelse! Det kan raskt skifte mellom gode øyeblikk til en eksplosjon av følelser og bekymringer. Når fortroligheten og den gode samtalen blir sjeldnere kommer tvilen frem om alt er bra. Vil jeg fortsatt være den de kommer til?

Tenåringstiden er en tid for løsrivelse og selvstendighet. Vi stiller opp og ønsker det beste for barna våre. Kanskje blir det vanskeligere å gi slipp. Vi ønsker å gi dem gode erfaringer og fine opplevelser.

Skolepress. Kroppspress og sosialt press. Aldri bra nok. Sykt perfekt. Alkohol og ville fester. Spillavhengighet. Overskrifter i media kan gjøre oss usikre.

Familieturer og hyggelige lørdagskvelder erstattes av en lukket dør til rommet eller at ytterdøren smeller igjen. Tenåringene går i sin egen boble. Mange av utfordringene kan vi kjenne oss igjen i. Men en ting er helt nytt: Sosiale medier. Hvordan påvirker dette dialogen vår?

Du vil få tips og enkle verktøy som gir deg et større spillerom. Når noe ikke funker kan du forsøke noe annet. Det finnes mange måter å kommunisere og håndtere ulike situasjoner på som tenåringsforeldre. Det viktige er at du finner din vei, kjenner at du mestrer og skaper gode relasjoner med barna dine som dere kan ha glede av resten av livet.

Kurset er fordelt på to kvelder:
Tid:  Torsdagene 26. april og 3. mai kl. 18.00-21.30

Sted: Willy Greiners vei 22, 2. etasje, Sandvika.
Pris:          Kr. 990,- pr person, kr 1500,- for foreldrepar

Påmelding: Trykk på knappen under og VIPPS til 50543. Merk med navn og foreldrekurs

Meld deg på kurs

To kvelder som vil gjøre en forskjell. Du vil oppdage at det er flere måter å få en bedre dialog på. Det er lettere å motivere, sette grenser og være en medspillere. Du står stødigere i valgene dine og bidrar til å skape det beste familieteamet!

Har du tenåringer i huset?

Opplever du at døren smeller igjen

eller at tenåringen setter de usynlige øreklokkene på?

Få enkle tips til en bedre dialog.