NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering:

Nevro
– vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og følelser.

Lingvistisk
– vi kommuniserer ved hjelp av ord og ord skaper form og gir resonans.

Programmering
– vi er påvirket av tidligere opplevelser og erfaringer som gjør at vi har en tillært måte å reagere på, en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke.

NLP er effektive metoder og verktøy vi kan bruke for å skape vekst, utvikling og mestring. Metodikken bygger på at vi alltid har et større potensial enn vi utnytter. Faget ble utviklet av Dr. Richard Bandler og John Grinder på 70-tallet, og har utspring i studier av mennesker med unike resultater innenfor sine fagfelt.

NLP gir oss praktiske verktøy til å skape forandring gjennom å frigjøre ressurser. Med NLP kan du lære hvordan du kan finne frem til styrken i deg selv og andre, du kan avdekke det som begrenser deg og ha hjelpemidler til å komme deg videre. NLP er også kjent som en moderne form for psykologi.