Individuell coaching og personlig utvikling er en prosess. Det viktigste for å oppnå et godt resultat er at du har et oppriktig ønske om endring, og at du er åpen for det.

Jeg anbefaler 4 timer personlig utvikling i kombinasjon med kurs, eller en pakke på 6 coachtimer uten kurset. Du kan også kjøpe individuelle coachtimer.

I en coachingprosess bestemmer du selv tema. Jeg er din støttespiller og samtalepartner på områder som er viktigst for deg akkurat nå. Målet mitt er at du vil føle harmoni og balanse i mammarollen din.

I løpet av prosessen vil du se tydeligere hvorfor du handler som du gjør, hvordan du kan justere kursen og hva som stopper deg fra å gå den veien du ønsker. Du får større selvinnsikt, og kan finne nye måter å tenke og handle på slik at du finner styrken din som gjør deg modig.

Gjennom coaching tar du styring for egen utvikling. Vi har individuelle samtaler i løpet av en periode, og jeg er din medspiller på veien mot dine mål. Hvis du synes det er utfordrende å sette deg egne mål, hjelper jeg til med det. Det viktige er at målene du setter deg er noe du ønsker og lengter etter.

Mine priser

4 timer personlig utvikling
i kombinasjon med kurs:                      kr 3.400,-  (ordinært kr 4.200,-)

6 timer coaching prosess                     kr 5.700,-  (kr 900,- pr time)

Individuelle coachtimer                        kr  1.050,- pr time, ungdom kr 950,-

Har du tenåringer i huset?

Opplever du at døren smeller igjen

eller at tenåringen setter de usynlige øreklokkene på?

Få enkle tips til en bedre dialog.