Foredrag for storforeldremøter og foreldregrupper på 7. trinn, i ungdomskolen og på videregående skole.

Bestill foredrag i høst

Foreldre er gode støttespillere for ungdom! Lær enkle teknikker for å få en bedre dialog, og få kunnskap om kraftfulle verktøy som kan hjelpe tenåringen til lettere å håndtere press i hverdagen. Små justeringer kan gjøre en stor forskjell!

Foreldre ønsker å hjelpe tenåringen sin, men opplever det mer utfordrende å ha en god dialog i tenårene. De får høre at de maser, kjefter eller ikke forstår. Samtidig ser de at tenåringen er utsatt for press og mange er slitne.

Så hvordan kan foreldre føle seg tryggere og hjelpe tenåringen til å takle presset?

Ungdata undersøkelsen 2017 viser en tydelig økning i andelen jenter og gutter som rapporterer om psykiske helseplager. På videregående har nærmere halvparten av elevene stressymptomer og synes alt er et slit. Så mange som to av tre jenter og hver tredje gutt opplever ofte eller svært ofte at de blir stresset av skolearbeidet. Skolestress og psykiske plager i ungdomstiden henger tett sammen.

På foredraget får foreldre gode verktøy, enkle tips og kunnskap om stressmestringsteknikker og hva som hjelper for å få en bedre dialog.

Når foreldre lærer om tenåringshjernen og hva som gjør ungdom mer sårbare enn voksne for press og stress, er det lettere å forstå ulike reaksjoner. De erfarer hvordan ungdom kan dempe stressreaksjoner ved å være bevisst måten de snakker på og bruker kroppen, hva som skal til for å bygge selvfølelse og hvordan håndtere lite hensiktsmessige tanker.

Jeg holder kurs i stressmestring for ungdom, og ser at selv små justeringer gjør en stor forskjell. Mitt mål er å hjelpe ungdom slik at de kan takle presset bedre. På foredrag deler jeg derfor verdifulle tips med foreldre som også ønsker å hjelpe. De aller fleste ungdommer opplever foreldre som gode støttespillere, og båndene mellom ungdom og foreldre blir stadig sterkere, viser undersøkelser.

Når ungdom lærer seg å bruke teknikkene opplever de en større ro, de kjenner seg mer robuste og blir tryggere på egne valg. Dette gir mer overskudd for hele familien!

Foredraget består av både teori og praktiske øvelser. Varighet 1 1/2 time.

Bestill foredrag i høst

Foreldre er gode støttespillere for ungdom! Lær enkle teknikker for å få en bedre dialog, og få kunnskap om kraftfulle verktøy som kan hjelpe tenåringen til lettere å håndtere press i hverdagen. Små justeringer kan gjøre en stor forskjell!

Har du tenåringer i huset?

Opplever du at døren smeller igjen

eller at tenåringen setter de usynlige øreklokkene på?

Få enkle tips til en bedre dialog.