KURS:  God dialog med tenåringer i huset

3 timers kveldskurs

Denne kvelden får du verktøy og mer kunnskap om kommunikasjon som du kan bruke med det samme i din mammarolle. Jeg vil gi deg tre spennende timer med konkrete tips, levende historier, eksempler og praktise øvelser slik at du selv erfarer og får gode opplevelser.   Du vil få:

  • Kunnskap om hvordan lytte og snakke med ungdom
  • Innsikt i hvordan hjernen og kroppen jobber sammen
  • Kjennskap til hvordan vi kan spille ungdommen og oss selv gode
  • Større klarhet i hva som er viktig for deg

Vi bruker sansene våre på ulike måter som viser seg i personlighetstypen vår. Dette påvirker hvordan vi kommuniserer, motiveres og lærer best, og er nyttig å bli kjent med som mamma! Vi ønsker jo å kommunisere med barna våre slik at de forstår oss. Motivere dem slik at de erfarer at deres innsats i familien er verdifull. Lære dem å mestre utfordringer og takle motgang slik at de blir trygge på den de er og klarer å følge hjertet sitt. Dette kurset hjelper deg til å opprettholde en god dialog når barna blir tenåringer! Du når lettere frem med budskapet ditt og kan være støttende slik at du er en inspirator som følger opp og hente dem inn når grenser tøyes for mye. Du vil kunne gi anerkjennelse som styrker selvfølelsen, beholde roen, være mentalt tilstede, være tydelig og fortsatt være et godt forbilde. For å klare å prioritere og ta valg er det verdifullt å bli bevisst verdiene dine,- hva som er viktig for deg som mamma! Hva du styrer etter og måler deg opp mot. Noen har klarhet i egne verdier, mens andre kjenner det litt uklart og kanskje litt nytt. I løpet av kurset blir dette tydeligere for deg, og det kan hjelpe deg å forstå hvorfor livet av og til flyter behagelig mens det andre ganger lugger litt.   Neste kurs: Etter avtale. Jeg holder kurs for venninneklubber og mammagrupper Pris: Kr. 650,-

Meld deg på kurs

Det er gøy og spennende å ha tenåringer i huset, og av og til litt utfordrende…. Dette kurset hjelper deg til å bli bevisst hva som er viktig for deg slik at du er mer mentalt tilstede, står stødig og har en tydelig kommunikasjin med ungdom.